صفحۀ اصلی
 
جشنواره‌ها
 
نمایشگاه آثار تصویری
 
نمایشگاه آثار ادبی
 
پرسش‌های متداول
 
ارتباط با طوبی
 
درباره طوبی
 

 

باد نوروزی اثر: احسان تهامی

نوروز روح لطیف دوباره روییدن دوباره عشق ورزیدن,دوباره خندیدن
دوباره غنچه گلهای ارغوانی را به شاخساردرختان ,به دشتها دیدن
دوباره عطر اقاقی ز كوچه های قدیم صفا و عشق و محبت به یاد آوردن
دوباره گلبن وگلشن پراز گل وریحان دوباره از دل کوهها چشمه جوشیدن
دوباره مرغکان خوش آواز بر در و دیوار سرود شور و حیات دوباره سر دادن
دوباره شیشه سخت نومیدی را به دستهای عشق وامید بشکستن
دوباره چشمها را÷پراز صداقت ومهر دوباره آینه دل ز تیرگی شستن
دوباره از نفس گرم باد نوروزی به کوی و دشت ودمن عطر یار ÷پیچیدن

نظر شما(0)

 

سیزده به در وصل اثر: شیرین بابائیان جلودار

به آب می زنم امروز"
تا در سفید وجودت"سبز شوم.
و از سبز نگاهت"رنگ بگیرم.
به آب می زنم امروز"
تا وصال سیزده روزه ات را طی كنم.

لباس هایم را به دستان سبزت آویختم"
به سمت روشنایی
به آب زدم .

نظر شما(0)

 

و گویا ... اثر: بانو آینا

و گويا برای زندگی پیرم
و برای مردن جوان
و گویا برای عاشقی دیر است
و برای عاقلی زود
همین !

نظر شما(0)

 

چه باك ! اثر: بانو آینا

اينجا زمستان زود می آيد
حتی زودتر از پائيز !
...
ولی امسال چه باک
که بهار دلت با من است !

نظر شما(0)

 

مرگ ارزان اثر: بانو آینا

داد ميزد دستفروش پير
مرگ ارزان ميفروشم
آی مردم٬
راحت جان ميفروشم
...
آن طرف تر ٬
در اتاقی تنگ و تاريک
در کنار سفره ای بی نان
کودکی از جنس مهتاب
با صدای دستفروش پير
نرم نرمک رنگ ميباخت
...
داد ميزد دستفروش پير ...

نظر شما(0)

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  »

 
 Home | Site map | Contact us | About us
Copyright 2002-2005 TOOBAA cultural group (None Government Organization) . All rights reserved.
 

469